Cách gỡ tài khoản IMou cách mới thao tác dễ dàng nhanh chóng hơn

Xoa Imou
THÔNG BÁO!
App Imou Life từ phiên bản 6.11.0 trở đi, người dùng đã có thể chủ động gỡ tài khoản một cách nhanh chóng hơn, thay vì phải sử dụng tính năng “Trò truyện trực tuyến” như trước.
Dưới đây là các bước hướng dẫn sử dụng cho tính năng này. Chi tiết ở trong ảnh đính kèm.
Ngoài ra, có một vài lưu ý như sau: 025fccdfcc5b1b05424a
1. Bắt buộc phải chụp MỘT bức ảnh bao gồm Mã xác minh (được viết ra giấy) và QR của thiết bị. Mã xác minh được tạo theo thời gian thực và thay đổi liên tục. Đảm bảo rằng mọi việc đang được xảy ra theo thời gian thực và người yêu cầu gỡ tài khoản đang ở bên cạnh thiết bị.
2. Thiết bị bắt buộc phải rút nguồn. Việc này sẽ ngăn cho “các thiết bị đang trực tuyến” bị gỡ tài khoản một cách độc hại, gây rò rỉ quyền riêng tư của người dùng, đồng thời đảm bảo rằng thiết bị đang ở bên cạnh người yêu cầu gỡ tài khoản, và họ có thể vận hành thiết bị cần được gỡ tài khoản.
Z4845466576945 Fed5157a9510b5c1b6843e3811efccd4
3. Công việc này sẽ được hệ thống xử lý tự động, nếu thông tin SN và Safety code trong mã QR của thiết bị là chính xác, người dùng viết đúng Mã xác minh, hệ thống sẽ gỡ tài khoản chỉ trong vòng 5 giây.
4. Tính năng này hiện tại chỉ áp dụng tại Việt Nam và Thái Lan. Nếu IP của sản phẩm, IP của thiết bị người dùng, vị trí đăng ký người dùng (quốc gia mà người dụng chọn khi đăng ký tài khoản) KHÔNG CÙNG NẰM TRONG MỘT KHU VỰC, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu gỡ tài khoản.
Z4845466577774 64b5c2cb3b1619245af64774348fd772
Z4845466582633 C6c78313524268de1a700acfdb95fd36
Imou Việt Nam mong muốn hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời nhất, nhưng vẫn phải đảm bảo thông tin cá nhân của người dùng, hạn chế tối đa những trường hợp bị rò rỉ QR, những hành vi gỡ tài khoản trái phép từ những người dùng khác.

Trả lời