Cách phá PASS EXCEL Bất KHì Không Cần Phần Mềm

Pha Pass Excel Go Mat Khau File Excel 1

1.Phá Gỡ Mật Khẩu Các SHEET Trong File Excel

 • Bước 1: Mở File Excel Có Chứa Sheet Đã Bị Khóa

 

pha pass sheet excel

Bước 2. Mở Visual Basic Editor

 • VỚI EXCEL 2003: Để mở Visual Basic Editor vào MenuTools chọnMacro và chọn Visual Basic Editor.
 • VỚIEXCEL 2007, 2010, 2013: Để mở Visual Basic Editor dùng phím tắtALT + F11

go mat khau exccel

Nhấn chuột vào Sheet muốn mở pass. Ví dụ muốn mở pass Sheet “qly diem thi” và nó là Sheet thứ 2,  chọn Sheet 2 (qly diem thi)

xoa mat khau excel

Bước 3. Copy Mã Phá Pass

copy đoạn mã dưới đây để thực hiện phá Pass cho Sheet Excel của mình.

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else
If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
End If
End Sub

Sau khi Copy đoạn mã thì dán chúng vào Visual Basic Editor. Từ menu Run =>Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) để chạy lệnhremove pass sheet excel

Bước 4. Xác Nhận Xóa Pass

 • Sau khi chạy đoạn mã đó xong máy tính sẽ yêu cầu phải xác nhận. Nếu không có gì nhầm lẫn hay sai xót gì nhấnYESđể xác nhận

go mat khau file excel

2. Phá Gỡ Mật Khẩu File Excel Bằng Phần Mềm ISumsoft Excel Password Refixer

 • Bước 1: Tải phần mềm iSumsoft Excel Password Refixervề máy tính sau đó tiến hành cài đặt như bình thường
 • Bước 2:Khởi động phần mềm và thêm file Excel cần phá mật khẩu vào bằng cách click vào Open => duyệt đến file Excel

pha pass excel

Bước 3: Tiếp theo chọn phương thức phá pass file Excel (Type of Attack), có 4 phương thức :

 • Phương thức Brute-Force

Sẽ sử dụng phương thức Brute-Force nếu hoàn toàn không biết chút gì về mật khẩu file Excel, phương thức này sẽ thử tất cả các khả năng kết hợp có thể xảy ra để khôi phục lại mật khẩu. Tuy nhiên sẽ cần thiết lập phạm vi (range) và độ dài (length) của mật khẩu để tăng khả năng khôi phục mật khẩu.

 • Phương thức Mask

Sử dụng phương thức nếu như có thể nhớ một vài ký tự của mật khẩu. bạn thiết lập phạm vi và độ dài mật khẩu cho phương thức, sau đó chọn Mask để chỉ định mật khẩu, sử dụng biểu tượng “?” thay thế bằng ký tự không biết.

 • Phương thức Dictionary

Nếu đã từng ghi chú mật khẩu của mình trên một tài liệu nào đó nhưng không nhớ nó là mật khẩu nào thì có thể sử dụng phương thức này, phương thức này sẽ nhanh chóng lấy lại mật khẩu.

 • Phương thức Smart

Nếu đặt một mật khẩu quá phức tạp mà không thể nhớ được bất cứ điều gì về mật khẩu thì đây sẽ là một phương thức tấn công mà nên sử dụng

 

pha pass excel 1

Bước 4: Phá mật khẩu file Excel

 • Nhấn vào nút Start để bắt đầu, hệ thống sẽ tiến hành khôi phục mật khẩu, thời gian hoàn thành sẽ phụ thuộc vào độ khó của mật khẩu

pha pass excel 2

Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ thông báo mật khẩu, chỉ cần copy và lưu lại để mở file Excel của mình là được

pha pass excel 3

3. Phá Gỡ Mật Khẩu File Excel Bằng Phần Mềm ISumsoft Excel Password Remover

 • Nếu muốn xóa hoàn toàn mật khẩu của file Excel thì đây sẽ là một phần mềm dành. Phần mềm chỉ hỗ trợ các dạng file Excel *.xls
 • Bước 1:Tải phần mềm iSumsoft Excel Password Removervề máy tính , sau đó cài đặt phần mềm như bình thường
 • Bước 2:Nhấn vàoOpen để mở file Excel cần phá pass

há pass

pha pass excel 4

 • Bước 3: Nhấn vàoRemove Passwordđể tiến hành phá pass file Excel

pha pass excel 5

PHÁ PASS EXCEL BẰNG CRACKIT (UPDATE)

Bước 1: Giả dụ có một file Excel bị khóa ở ngoài (không phải sheet) và nhập mật khẩu thế nào cũng không đúng

pha pass Excel

File Excel đó thuộc định dạng file XSL thì hãy tải ngay Crackit ở trên về, chỉ cần giải nén và không cần đến cài đặt công cụ nàypha pass Excel

Bước 2: Mở Crackit ra dưới quyền Admin bằng cách chọn Run as Administratorpha pass Excel

 • Bước 3: Giao diện Crackit hiện lên, tại đây chỉ có 4 giao thức mà công cụ này hỗ trợ. Nếu không nhớ được mật khẩu đã đặt là gì thì cách tốt nhất là lựa chọn giao thức số 3 hoặc 4 rồi nhấn Browse.

pha pass Excel

 • Bước 4: Tiếp đó tiến hành chọn file, như đã nói Crackit chỉ hỗ trợ XLS mà thôi, điều đáng ngạc nhiên là Crackit hỗ trợ cả file DOC nên có thể áp dụng cho các file Word.

Word.
pha pass Excel

Bước 5: Sau khi việc lựa chọn file và giao thức hoàn tất, để bắt đầu quá trình pahs mật khẩu Excel thì chọn bẻ khóa nó

pha pass Excel

Quá trình chạy nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào độ dài mật khẩu, độ phức tạp của file.

pha pass Excel

Trả lời