HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

Tải Xuống

 Chuẩn bị thiết bị

 • Máy tính cài phần mềm IVMS 4200
 • Kết nối các thiết bị chuông cửa và máy tính cùng chung 1 mạng LAN
 • Active và gán địa chỉ IP cố định cho các thiết bị chuông cửa
 • Cấu hình thông qua Remote Configuration trên phần mềm IVMS4200

 

Cấu hình hệ thống chuông cửa 1 nút nhấn Hikvision

 

 • Cấu hình bộ chuông cửa (Ví dụ IP chuông là 192.168.1.50)

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

 

 • Mục cấu hình liên kết

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

 

 •  Không thay đổi các thông số trên chuông cửa (chỉ cần biết địa chỉ IP của chuông)

 

Cấu hình bộ màn hình chính (Ví dụ IP màn hình chính là 192.168.1.49)

 

 • Cấu hình số phòng: Đặt số phòng và tầng (Room No và Floor No)

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

 

 • Mục cấu hình liên kết: Nhập IP của chuông cửa (Main Door Station IP Address)

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

 

Cấu hình bộ màn hình phụ (Ví dụ IP màn hình chính là 192.168.1.48)
 • Chuyển màn hình qua chế độ mở rộng: Station Extension

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION
 • Mục cấu hình liên kết: Nhập IP của màn hình chính (Main Indoor Station IP)

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

Cấu hình hệ thống chuông cửa 2 hoặc 4 nút nhấn Hikvision

 

 • Cấu hình bộ chuông cửa (Ví dụ IP chuông là 192.168.2.99)
 • Cấu hình nút số 1: Đặt số phòng (RoomNo) từ 1->9999. Ví dụ đặt số phòng 111 cho nút 1

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

 

 • Cấu hình nút số 2: Đăt số phòng (RoomNo) từ 1->9999. Ví dụ đặt số phòng 101 cho nút 2

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

 

Chú ý: Khai báo cho các nút số 3 và 4 cho chuông 4 nút cũng tương tự các bước trên

 

Cấu hình bộ màn hình chính cho nút 1 (Ví dụ IP màn hình là 192.168.2.97)

 

 • Cấu hình số phòng: Đặt số phòng (RoomNo) trùng với số phòng khai báo trên nút 1 của chuông. Theo ví dụ là số phòng 111 cho nút 1

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

 

 • Mục cấu hình liên kết: Nhập IP của chuông cửa chính (Main Door Station IP Address)

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

 

Cấu hình bộ màn hình chính cho nút 2 (Ví dụ IP màn hình là 192.168.2.98)

 

 • Cấu hình số phòng: Đặt số phòng (RoomNo) trùng với số phòng khai báo trên nút 2 của chuông. Theo ví dụ là số phòng 101 cho nút 2

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

 

Mục cấu hình liên kết: Nhập IP của chuông cửa chính (Main Door Station IP Address)

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HIKVISION

 

Chú ý:

 • Khai báo cho màn hình chính 3 và 4 cũng tương tự như của màn hìnhnh 1 và 2
 • Khai báo màn hình phụ tương tự như khai báo màn hình phụ ở mục 2.

 

Cách gọi màn hình giữ các màn hình phụ và màn hình chính

 

 • Gọi các màn hình chính với nhau
 • Gọi theo số phòng được cài đặt, theo ví dụ ở mục 3 thì để gọi từ màn hình chính 1 qua màn hình chính 2 ta bấm như sau: Bấm “101” + Gọi. Màn hình 2 gọi màn hình 1 là Bấm “111” + Gọi
Gọi giữa các màn hình phụ, màn hình chính với nhau
– Địa chỉ của các màn hình như sau:
 • Địa chỉ màn hình chính là: 0
 • Địa chỉ màn hình phụ 1 là: 1
 • Địa chỉ màn hình phụ 2 là: 2
 • Địa chỉ màn hình phụ 3 là: 3
 • Địa chỉ màn hình phụ 4 là: 4
 • Địa chỉ màn hình phụ 5 là: 5
Cách gọi màn hình:
Thao tác: Bấm “ 0- ” + “địa chỉ màn hình cần gọi” + Gọi
 • Ví dụ 1: Muốn gọi từ màn hình chính qua màn hình phụ số 3: Bấm “0-3” + Gọi
 • Ví dụ 2: Muốn gọi từ màn hình phụ số 2 qua màn hình phụ 5: Bấm “0-5” + Gọi
 • Ví dụ 3: Muốn gọi từ màn hình phụ số 4 qua màn hình chính: Bấm “0-0” + Gọi

Trả lời