Hướng dẫn vài đặt và sử dụng bộ chuông hinh IP Hikvision đầy đủ và dễ thao tác theo nhất

Chuong Hinh Ip 11

CÁC YÊU CẦU VỀ FIRMWARE VÀ PHẦN MỀM SỬ DỤNG

 

 • Firmware cho thiết bị ( YÊU CẦU sử dụng phiên bản 1.5.0 ) Link download firmware cho màn hình chuông hình và nút bấm
 • Yêu cầu kết nối mạng: Các thiết bị trong cùng 1 mạng LAN
 • Phần mềm cấu hình :Sử dụng phần mềm iVMS-4200 để Cấu hình thông số các thiết bị

 

GHI CHÚ: BẮT BUỘC phải kích hoạt và gán thiết bị vào phần mềm iVMS-4200 trước khi thực hiện cài đặt

Kích hoạt thiết bị

 

 • Với các thiết bị chưa kích hoạt ( Inactive ) chọn thiết bị và bấm ACTIVE
 • Đặt mật khẩu cho thiết

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Chỉnh sửa IP thiết bị cùng phân đoạn mạng với máy tính

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Gán thiết bị vào phần mềm

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

Vào cấu hình thiết bị

 

 • Sau khi gán thiết bị vào phần mềm, nếu mục Net Status hiện ra biểu tượng nghĩa  là đã gán thành công
 • Nếu không, cần kiểm tra lại mật khẩu và thông số mạng
 • Để cấu hình thông số cho màn hình, nút bấm, sau khi gán thiết bị vào phần mềm, click chuột vào thiết bị sau đó chọn mục Remote Configuration như trong hình minh họa

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

Nguyên lý cấu hình:

 

 1. Gán thiết bị vào phần mềm, vào mục Remote Configuration để cấu hình
 2. Gán nút bấm chính vào màn hình chính
 3. Chuyển chế độ hoạt động của màn hình phụ sang chế độ Extension Station và kết nối với màn hình chính

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Gán thiết bị vào phần mềm iVMS-4200

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Cài đặt thông số nút bấm

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision
 • Cài đặt thông số cho màn hình chuông hình chính

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

Khai báo địa chỉ IP nút bấm vào trong màn hình chính

 

 • Trong phần cấu hình của màn hinh chuông hình chính, khai báo địa chỉ IP nút bấm chuông cửa vào mục (Main) Door Station IP Address
 • Nếu bạn có 1 nút bấm + 1 màn hình, quá trình cài đặt đến đây là hoàn thành.

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

Chuyển màn hình số 2 về chế độ màn hình phụ

 

 • Nếu bạn có 1 nút bấm + 2 màn hình, cần cấu hình thông số của màn hình phụ.
 • Trong phần cấu hình của màn hình phụ, chuyển Device Type thành Station Extension
 • Sau khi chuyển chế độ , thiết bị yêu cầu khởi động lại, bấm OK để đồng ý

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

Khai báo thông số màn hình chính vào màn hình phụ số 1

 

 • Sau khi màn hình phụ đã chuyển sang chế độ Station Extension , vào mục Network – Linked Network Configuration và khai báo địa chỉ IP của nút bấm chính vào mục Main Indoor Station IP

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

Nguyên lý cấu hình:

 

Ba bước đầu thực hiện tương tự như mô hình 1 nút nhiều màn hình
 1. Gán thiết bị vào phần mềm, vào mục Remote Configuration để cấu hình
 2. Gán nút bấm chính vào màn hình chính
 3. Chuyển chế độ hoạt động của màn hình phụ sang chế độ Extension Station và kết nối với màn hình chính
 4. Chuyển chế độ hoạt động của nút bấm phụ sang chế độ Sub Station và kết nối với nút bấm chính

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Thay đổi chế độ hoạt động của nút bấm phụ

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Thay đổi chế độ hoạt động của nút bấm phụ

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Khai báo địa chỉ IP của nút bấm chính vào nút bấm phụ

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

Nguyên lý cấu hình:

 • Nút bấm tổng có 2 hoặc 4 nút
 • Mỗi nút bấm tương ứng với 1 màn hình

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Quy định số phòng cho màn hình 1

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Khai báo địa chỉ nút bấm vào màn hình 1

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Quy định số phòng cho màn hình 2

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Khai báo địa chỉ nút bấm vào màn hình 2

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Chọn chế độ hoạt động cho nút bấm

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Gán nút bấm 1 với màn hình 1

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

 

 • Gán nút bấm 2 với màn hình 2

 

Hướng dẫn cài đặt Bộ chuông hình IP Hikvision

Trả lời