Cách lấy lại Code và mã bảo mật của camera Ezviz khi bị mất team trên mã sản phẩm bằng sadp tool và IVMS4200

Capture

Các bước để gỡ tài khoản Ezviz
Bước1: Reset camera về mặc định đặt lại mật khẩu cho camera bằng sadp tool.

Bước 2: Dùng phần mềm IVMS 4200 để lấy mã xác thực http://daivujsc.com/dung-phan-mem-ivms-4200-de-lay-ma-xac-thuc.html

Bước 3 : Tạo QR code https://qrcode-gen.com/

ez_creator ( lệnh bắt buộc)

F94604620 ( mã SN camera)

ZLAHZR ( mã xác thực lấy ở Bước 2)

CS-CV310-A0-1C2WFR ( Tên sp lấy trên sadp tool)
Bước 4:Dùng phần mềm Ezviz để gỡ
Bước5: Sau đó gán thiết bị như bt https://www.youtube.com/watch?v=5-3i5WkWpOM&t=158s

Trả lời