Hướng dẫn gỡ liên kết thiết bị trên Hik Connect thông qua App Hik Partner Pro

File Thiet Ke Thumb Ytb Gioi Thieu Sp Ko Có Hinh Minh Hoa

Lưu ý:
1. Tính năng gỡ liên kết thiết bị khỏi tài khoản Hik Connect (Unbind) chỉ dành cho tài khoản đã xác thực công
ty. Nếu bạn chưa xác thực thông tin công ty, vui lòng chọn xác thực. Về tính năng xác thực này, lưu ý chỉ dành
cho Người cung cấp dịch vụ (Người cài đặt)
2. Hình ảnh kèm theo chứng minh gỡ thiết bị phải là tem Seri thiết bị/ hóa đơn/ ảnh chụp Seri thiết bị trên giao
diện tivi có chứa rõ số Seri. Hình ảnh này phải trùng khớp với thiết bị cần gỡ. Những trường hợp không trùng
khớp sẽ bị từ chối.

I. Tạo trường hợp gỡ liên kết thiết bị trên App

– Mở app Hik Partner Pro, vào phần Tôi, chọn vào mục Trường hợp yêu cầu hỗ trợ trực tuyến. Sau đó chọn
Trường hợp mới để tạo trường hợp. Tiếp tục chọn Hủy liên kết thiết bị.
– Ở phần Lựa chọn mô hình mạng của thiết bị, sẽ có 2 lựa chọn trong trường hợp này: Thiết bị trong mạng
LAN (SADP)Khác (Thiết bị muốn hủy liên kết và điện thoại không ở cùng trong mạng LAN)

Screenshot 2024 06 27 083140

Screenshot 2024 06 27 083320

1. Trường hợp thiết bị trong mạng LAN (SADP)
– Chọn mục Thiết bị trong mạng LAN (SADP). Hệ thống sẽ chuyển đến danh sách các thiết bị online ở
trong mạng, tìm và chọn thiết bị cần gỡ liên kết.

Screenshot 2024 06 27 084305

– Ở phần Gửi trường hợp này, chọn tải hoặc chụp thiết bị/ hóa đơn/ ảnh chụp Seri thiết bị trên giao diện tivi
có chứa rõ số Seri. Tiếp tục chọn ấn vào đồng ý chịu trách nhiệm bảo mật, chọn Xác nhận để gửi trường hợp.
– Hệ thống sẽ chuyển báo Trình báo vụ việc thành công. Chọn Xem để theo dõi tiến trình gỡ liên kết.

Screenshot 2024 06 27 084419

2. Trường hợp Khác (Thiết bị muốn hủy liên kết và điện thoại không ở cùng trong mạng LAN)
– Chọn mục Khác. Hệ thống sẽ chuyển đến mục Gửi trường hợp. Ở phần này, quý khách nhập thủ công số
Seri thiết bị hoặc chọn quét mã vạch để hệ thống tự nhận số Seri.
– Tiếp tục tải hoặc chụp nhãn thiết bị/ hóa đơn/ ảnh chụp Seri thiết bị trên giao diện tivi có chứa rõ số Seri.

Screenshot 2024 06 27 084942

– Ở phần Mã QR/ Chuỗi ký tự từ công cụ SADP để hủy liên kết thiết bị, quý khách chuẩn bị máy tính, cài
đặt phần mềm SADP tool và kết nối cùng mạng LAN với thiết bị cần xóa tài khoản.
– Tải SADP. Thiết bị và máy tính chạy phần mềm phải kết nối cùng mạng. Tiếp tục thực hiện
xuất file xml hoặc QR code.

a. Cách 1: Xuất mã QR
– Chọn thiết bị cần gỡ liên kết và chọn Forgot Password. Chọn mục QR code và dùng App Hik Partner
để quét mã QR trên để lấy chuỗi ký tự xml này. (Lưu ý: phiên bản SADP mới sau khi chọn Forgot
Password sẽ tự hiện mã QR, không cần ấn chọn QR code)

Screenshot 2024 06 27 085207

b. Cách 2: Xuất file xml
– Chọn thiết bị cần gỡ liên kết và chọn Forgot Password. Chọn mục Export (Lưu ý: phiên bản SADP
mới chọn Export Keys)

Screenshot 2024 06 27 085537

Mở thư mục vừa lưu file => Click chuột phải vào file => chọn Open with => chọn Notepad để lấy
chuỗi ký tự, Copy cả chuỗi này và dán vào.

Screenshot 2024 06 27 090108

– Tiếp tục chọn ấn vào đồng ý chịu trách nhiệm bảo mật, chọn Xác nhận để gửi trường hợp. Hệ thống sẽ
chuyển đến thông báo Trình báo vụ việc thành công, có thể chọn Xem để xem tiến trình gỡ liên kết.

Screenshot 2024 06 27 090236

II. Kiểm tra tình trạng gỡ liên kết thiết bị
– Hikvision sẽ phản hồi trường hợp gỡ thiết bị tối đa 10 phút trong giờ làm việc từ Thứ Hai – Thứ Bảy 8h30
sáng đến 17h30 chiều. Nếu quý khách gửi ngoài giờ làm việc, chúng tôi sẽ phản hồi vào ngày làm việc kế tiếp.
– Để kiểm tra tình trạng gỡ liên kết, quý khách có thể kiểm tra thông báo đến điện thoại hoặc vào phần Tôi =>
Trường hợp yêu cầu hỗ trợ trực tuyến. Ở đây sẽ hiển thị các trường hợp mà quý khách đã gửi. Chọn vào để
xem và kiểm tra về tình trạng.

Screenshot 2024 06 27 090402

– Với các trường hợp hỗ trợ thành công, sẽ có phản hồi “Thiết bị đã được hủy liên kết
– Với các trường hợp hình ảnh chứng minh có số Seri không khớp với thiết bị cần gỡ hoặc thiết bị không gán
vào bất kỳ tài khoản nào/ chưa bật dịch vụ Hik Connect sẽ có thông báo từ chối.

Screenshot 2024 06 27 090513

 

Trả lời