Hướng Dẫn kết nối IPC từ xa về NVR bằng ISUP

Gan Camera Ip Tu Xa Vao Dau Ghi Hinh Nvr 780x470

Chú ý : IPC tất cả model dòng Series 2

NVR phần vững firmware phải hỗ trợ ( liên hệ kỹ thuật để được cập nhật fimware )

DS-7608NXI-K2 ,DS-7608NXI-K2/8P ,DS-7616NXI-K2 , DS-7616NXI-K2/16P

DS-7716NXI-K4 , DS-7716NXI-K4/16P ,DS-7732NXI-K4 , DS-7732NXI-K4/16P

1. Cài đặt trên NVR

Capture

Vào Configuration à Network à Advanced setting à ISUP Service Check Bật Proxy service port có thể thay đổi và NAT port trên modem mạng .

và yêu cầu sử dụng IP Tĩnh tại NVR

2.   Cài đặt trên camera IPC

 

Vào Configuration à Network à Advanced setting à Platform Access Check Bật ISUP

Server Address : nhập IPWAN tại nơi NVR
Port : Nhập port server Isup trên NVR
Device ID : Tự tạo
Key : Tự tạo

Capture

3 . Tiếp theo cài đặt trên NVR kết nối camera

Vào Configuration à system à Camera Management à Add Protocol : chọn ISUP

Device : nhập ID đã tạo trên camera Key : nhập key đã tự tạo trên camera
Capture

Capture
Kết nối thành công.

Trả lời