Cách Xuất Dữ Liệu Từ Đầu Ghi Ra USB (Hikvision)

Hướng Dẫn Tắt đèn Flash Cam Hik

Bước 1: Cắm USB vào đầu ghi cần xuất dữ liệu

Z5597407347888 73858363876d5784903f547c5f41dafb

Bước 2: Ấn chọn playback => chọn nút tải xuống ở góc phải màn hình kiểm tra usb đã nhận chưa.

Z5597407357102 947674e4c8da76af2507ecdbe7aa6cd7

Bước 3: Ấn chọn biểu tượng hình kéo ở góc dưới màn hình để cắt đoạn video chúng ta cần.

Z5597407357260 9510faebef79d2ab86c1edd1ec724d73

Bước 4: Sau đó ta chọn thời gian cần cắt.

Z5597407356600 Fc483990ff7f15e749e19c7e9ba0fe16

Bước 5: Sau khi ấn lưu, ta chọn đồng ý.

Z5597407510560 90c8e2fe4bb70156394542c0c5d068ac

Bước 6: Cuối cùng, ta chọn đồng ý lần nữa là xong.

Z5597407511677 D185d7f3bb2e696f2dd9b1e85c75eae0

Chúc bạn thành công!!!

 

Trả lời