Hướng Dẫn Cài Đặt Các Chế Độ Quay Qúet ,Sét Lịch Trình Của Camera Speed Dome IP

Cài đặt điểm Preset :

  • Chọn Setup -> PTZ Settings -> Function -> Preset

Cài đặt Tour:

–Chọn Setup -> PTZ Settings -> Function -> Tour


Cài đặt Scan :

  • Thiết đặt 2 điểm cố định , Camera sẽ quay quét tuần hoàn giữa 2 điểm đó (có điều chỉnh về tốc độ).
  • Chọn Setup -> PTZ Settings -> Function -> Scan

Cài đặt Pattem:

  • Thiết đặt Camera sẽ lặp lại theo chu trình chuyển động mà đã lưu mẫu trước đó.
  • Chọn Setup -> PTZ Settings -> Function -> Pattem

Cài đặt Pan :

  • Chỉnh góc Camera -> Nhấn Start và Camera sẽ xoay 360 độ tuần hoàn (có điều chỉnh về tốc độ).
  • Chọn Setup -> PTZ Settings -> Function -> Pan


Các cài đặt khác :

 

Trả lời