Hướng dẫn reset camera hikvision về mặc định

Hướng Dẫn Reset Camera Hikvision Về Mặc định

Cách reset lại camera Hikvision về mặc định ban đầu của Nhà sản xuất

Khôi phục camera về cài đặt gốc

Có nhiều cách khác nhau để reset lại camera Hikvision về mặc định ban đầu của nhà sản xuất.

Nếu bạn có camera IP, chỉ cần mở nó lên và tìm nút “Reset“.

Nút đặt lại camera IP Hikvision

Khôi phục cài đặt gốc cho camera Hikvision

Trong camera Hikvision, thường nút reset nằm gần khe cắm thẻ nhớ. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó ngay cả khi không có bất kỳ dấu hiệu nào, vì nó là một nút nhấn.

Từng bước để đặt lại camera Camera Hikvision của bạn về cài đặt gốc:

  1. Ngắt nguồn điện camera;
  2. Nhấn và giữ nút đặt lại;
  3. Kết nối nguồn cung cấp điện cho camera;
  4.  Tiếp tục giữ nút đặt lại trong 15 giây;
  5. Thả nút đặt lại.

Sau khi đặt lại máy ảnh, bạn cần sử dụng công cụ SAPD hoặc trình duyệt web để thiết lập lại camera vì nó sẽ mất tất cả cấu hình trước đó.

Trả lời